ru | en
NASTAS Iurie Veniamin NASTAS Iurie
01 Mai, 1960
or. Orhei

Titularizare UAP
27 Decembrie 1990, secţia Pictură,Grafica

Rezidenţa
or.Orhei str.Baladelor Nr.3

Adresa poştală
3506

Tel. (atelier): [+393]-884791027
GSM: [+373] 060150131Numele
NASTAS, IURIE
 
Educatia / Studii
1980-1982 Facultatea Arhitectura şi Urbanistica, Universitatea Tehnică, Chişinău
1982-1986 Facultatea de Arte plastice, Universitatea Pedagogică Ion Creangă, Chişinău
Consacrarea
1988 Debut expoziţional, expoziţia Republicană, Autumnala, Chişinău
1990 Titularizat membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova
Expoziţii personale
2000 Moldexpo, Chişinău
2000 Hotelul CODRU, Chişinău
2005 Moldexpo, AX – ART, Chi;inău
2005 Moldexpo, Chişinău
2007 Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa. Misiunea în Moldova
2009 Exp0ziie, galeria COLETTE, or. Lecco, Italia
Expoziţii Reprezentative
1989 Expoziţie Republicană, AUTOMNALA, Chişinău
1990 Expoziţie Republicană, AUTOMNALA, Chişinău
1991 Expoziţie de grup, Budapesta
1992 – 2001, Autumnala, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, UAP, Chişinău
2003 – 2005
1993 – 2000, Salonul de primăvară, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, UAP, Chişinău
2004 – 2006
1993 – 1999, Expoziţie concurs SALOANELE MOLDOVEI, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, UAP,
2000, 2001, Chişinău
2004 – 2006
1996 – 2004, LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ, expoziţie de artă contemporană, Centru Centrul
2006 Expoziţional Constantin Brâncuşi, UAP, Chişinău
Concursuri naționale / internaţionale
2009 -Decembrie 
Tabere de creație / documentări
1992 Participant MOMENTUL-GALDA tabără - simpozion, Alba - Iulia
Lucrări în colecții publice
Lucrări în colecții private
Canada, Federaţia Rusă, Germania, Italia, Moldova, România, SUA, Turcia
Alte activități culturale
Premii / distincții / titluri onorifice
Cataloage / postere / pliante / diplome
Legături externe
Note critice
Nastas Iurie Comentarii critice:
 
А  asista la tipul de realitate prezentat de
pictorul  Iurie Nastas înseamnă în primul
rînd а percepe o lume materială în formele cărea, prin aluzivul la o lume
cunoscută, rămînem totuşi departe de percepţia unui realism evident, deprins de
neaşteptata comportare а penelului. Acesta pleacă, pare-se, în
permanenţă  “distrat” în linii lungi şi
subţiri, sau “coteşte” brusc (prin aceeaşi linie) în forme, de parcă
satisfacţia creatorului ar fi subordonată penelului. Tuşe dinamice, spontane,
cu direcţie neclară, unite sau despărţite una de alta, toate acestea trimit la
o gîndire analitică neatrenată la multiplele interpretări ale felului dat de
creaţie. Alături de mesaşul tehnic perceput, vine impunător prin expresivitate
cromatică şi de factură, senzaţia fizicului, aşa, terre-а-terre, adică ceva substanţial. O suprasolicitare de lichid, de materie
amorfă, moale, de varietăţi ale caracterelor nedefinite, cu semne de viaţă sau
fără acestea, dar importante, toate angajate într-o mişcare “forfotitoare”.
Nimeni pe nimeni  nu devoră – toate sunt
agăţate uşor, stîngaci, inocent. Încrucişarea pluteşte absolut. De fapt, nimic
nu te face să te gîndeşti la întîmplare ca această pictură. Poate că aceste
încrucişări întîmplătoare datorează componenţei identice aceeaşi primitivă
materie în orice formă  originală, care
este evidentă ciar dacă varietatea formală pe alocuri (în pictură) este
uluitoare . Să zici că adesea asişti la formarea unei lumi nemaivăzute şi
gîndite de om ar fi corect doar parţial; parţial deoarece intervine un alt gînd
privitor la unele lucrări: pictorul priveşte cu un ochi а cărui capacitate vizuală dezvăluie realităţi microscopice neperceptibile
de tehnica modernă. Acestea s-ar putea numi 
“secţiuni anatomice”, “structuri de suubstanţă”, “contopiri celulare”.
La o adică , în afara  unei cunoaşteri
senzoriale, ce poate să ne ofere imaginarul 
este mult mai substanţial.  Dacă
le priveşti atent, aceste imagini vor stimula convingerea oricărui, şi mai cu
seamă а exegetului profesionist limitat la un obiect de studiu,
că lumea, sub diferitele sale aspecte, este mult mai larg reprezentată în sfera
necunoscutului decît în cea  а cunoscutului. Aluzia la forme determină aşa dar curiozitatea să ţintească
mai departe de tradiţionalele taine. Da aceasta-i ! Indifinitele forme,
subtilele, insesizabilele transformări, tocmai aceasta- i lumea prin intuiţia
constatată а lui Iurie Nastas. Nu poate fi vorba de un alt soi de
imagini (atît de stranii ţn aparenţa lor), care tocmai ar pune cu acuitate în
gardă dorinţa de acces la  “realităţile
reci”, indiferente gîndirii noastre. Şi dacă poate fi făcută o cuantificare în
acest sens, aceasta este tocmai primul pas în înfruntarea fricii, în faţa unui
realism pictat, care are nevoie de o gîndire înferbîntată. De fapt, dincolo de
inducţia şi deducţia în cadrul vizualului pictat, putem sesiza nişte imagini
decorative delectante. Mărite la dimensiuni corespunzătoare scării umanului,
ele ar transforma microcosmosul într-un infinit univers seducător. În orice
caz, suntem liberi să alegem care dimensiune corespunde gustului nostru, pentru
că infinitul micro, ca şi macrocosmosul oferă şanse egale spiritului în а se îndoi de multiplicitatea finită а
realităţii existente, cum o intuieşte pictorul.                                           

 
                                                                        
                                             
P. Turuta.
Note critice (english)
IURIE  NASTAS

Born in 1960 in Orhei
Member of Plastic Artist’s Union , Republic of  Moldova .

 
 The
fantastic ( unusual) , dominated by an agreeable dreaminess , a surrealism
leaded by gentle spirits, with generous, expressive variety of colors forms the
first impression after a contact with the works of Iurie Nastas. The
compositional favorite artist’s square makes us to think that the structural
author’s logic is based on solidity of architectural laws. The painter is
aspiring after animating the surface of this rigid space which is the square.
The pictorial space is fascinating by symphonic choeds. The comparasion with
music is proved also by relation
  between
angular and spherical shapes, but more by harmony of colors, composed in real
vibrating sonnets. The artist uses two opposite scales – warm and cold,
accompanied by stumping nuances. These personal virtues are based on character
of Iurie Nastas which is open, a little innocent; that is why the author is able
to pick up from around the fresh, unspoiled impressions.

                                              
Sophia Boberneaga,    critic of arts.
Copyright © 2018 arta.md Toate drepturile rezervate.       Webdesign: sGallery